Privatpolitik

Compliance/handlingsbeskrivelse vedr. databeskyttelsesforordningen

Gældende for barseltid, CVR 35259740

Virksomhedens navn:
Barseltid v. jordemoder og ammevejleder Tina Risbjerg.

Birkmosevej 7
6920 Videbæk
Tlf. 26831463

Fagområde:
Amning

Dataansvarlig:
Tina Risbjerg

Databehandler:
Mine klienters oplysninger føres i sikkert journalsystem via bærbar Mac computer.

Booking:
Kalender på telefonen bruges til manuel booking. Telefonen er låst med kode og ansigtsaftryksgodkendelse, som kun jeg kender og kun jeg har derfor adgang til kalenderen. Der er udelukkende tale om personoplysninger, herunder navn.

Der udføres faktura hvor ej påført personfølsommeoplysninger udover navn på bærebar Mac computer. Denne er låst med kode som kun jeg kender og opdateret med firewall og antivirusprogram.

Indhentede oplysninger opbevares i 5 år, medmindre klienten ønsker oplysningerne slettet.

Oplysningerne videregives ikke til 3. part.

Følsomme personoplysninger:
Barseltid opbevarer udelukkende oplysninger på sine klienter som hidrører den vejledning den enkelte klient modtager. De oplysninger der indhentes er kun givet af klienten selv og derved ikke indhentet anden steds fra.

Oplysningerne er således omhandlende:
Almen sundhedstilstand, nuværende eller tidligere medicinforbrug, oplysninger om graviditeten og fødslen, tidligere ammeforløb, valg af kost og tidligere operationer på brysterne.

Oplysningerne indhentes kun til brug i forbindelse med hjælp til vejledningen af klientens ammeforløb og hertil er disse oplysninger vigtige for den optimale behandling.

Barseltid kan med sin autorisation indberette ammevejledning til Sygesikring Danmark, hvortil klienten kan få tilskud til sin vejledning. Ønskes dette videregiver klienten sit CPR-nummer som Barseltid opbevarer i klientens aflåste papirjournal.

Når du kontakter mig kan det være på e-mail, via min facebookside, via Messenger eller pr. telefon. Du skal overveje hvilke oplysninger du giver om dig selv og indeholder disse personfølsomme oplysninger bedes dette via mail, da jeg benytter sikker mail.

Almindelige personoplysninger:
Barseltid opbevarer alene oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. De almindelige personoplysninger indhentes til brug for kontakt til, besøg hos og identifikation af klienten.

Behandling af oplysninger:
Der henvises til ovenfor beskrevet for så vidt angår anvendelsen af oplysningerne.

Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring. Klienten er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor oplysningerne måtte befinde sig.

Samtykke:
Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring, som opbevares sammen med papirjournalen. Klienten er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor oplysningerne måtte
befinde sig. Oplysninger opbevares i overenstemmelse med gældende lovgivning. Som udgangspunkt vil disse oplysninger blive slettet eller anonymiseret 5 år fra sidste behandling.

Rettigheder:
Barseltids klienter er gjort bekendt med, at de til enhver tid har ret at se de oplysninger der opbevares på dem samt retten til at få urigtige oplysninger rettet. Klienten har desuden til enhver tid ret til at få slettet deres oplysninger, såfremt de måtte ønske dette. Dette vil dog forhindre
yderligere behandling hos Barseltid. Klienten har endvidere ret til at gøre indsigelser mod direkte markedsføring, profilering samt at få flyttet sine oplysninger (dataportabilitet).

Videbæk, Oktober 2020
Med kærlige hilsner jordemoder og ammevejleder Tina Risbjerg

Kontakt
Adresse

Barseltid
v. Tina Risbjerg
Birkmosevej 7
6920 Videbæk

CVR 35259740

Følg Barseltid